Zajišťujeme autodopravu materiálu a odvoz odpadu výše uvedenými nákladními vozy. (Viz položky menu)